п. Пуровск, «Заполярье-НПС «Пур-Пе», август 2013г.

SAM_3618 SAM_3612 SAM_3598

SAM_3593 SAM_3553 IMG_0551